Observatori TIC

L’any 2018, es va realitzar per primer cop l’Observatori TIC de les Entitats Locals Catalanes.

Arrel d’un treball de final de Màster, es va preparar una enquesta que es va difondre dins de la comunitat. Amb un total de 120 respostes, es va poder elaborar la primera versió de l’Observatori TIC.

Es poden consultar els resultats a la web http://www.observatoritic.cat

On es poden filtrar les dades per tamany de població, província, així com visualitzar sis panells de dades:

En les properes setmanes es tornarà a obrir l’enquesta per realitzar l’observatori 2019.