Què és la COMTIC

La COMTIC neix inicialment de la Comunitat de TI de la Província de Barcelona i la suma de diferents persones d’altres províncies que manifesten la seva voluntat i necessitat de compartir coneixement.

Conscients que al final hi ha problemàtiques similars en la resta de províncies, s’ha creat un espai més ampli sense dependre d’Administracions Públiques on les persones que treballen en serveis o departaments de TI puguin compartir les seves inquietuds, problemes i experiències.

Un cop a l’any a més, s’organitza una trobada per tal de compartir presencialment l’actualitat del sector, solucions tecnològiques, etc.